Doručení do 4–6 pracovních dnů

Doprava ZDARMA nad 1000 Kč

100% záruka vrácení peněz

Bezplatná pomoc (8.00–16.00):225 850 048

Všeobecné podmínky a pravidla účasti ve výzvě a soutěži o peněžitou výhru 28DENNÍ VÝZVA


1. Obecně

Pořadatelem této výzvy a soutěže o peněžitou výhru »28DENNÍ VÝZVA« je firma SENSILAB d. o. o., Verovškova 55a, 1000 Ljubljana, Slovinsko (dále jen Sensilab).

Podmínky a způsob účasti v soutěži jsou v plném rozsahu zveřejněny na internetové stránce https://www.tummytox.cz/28denni-vyzva.

Výzva a soutěž probíhají od 12. 11. 2018 až do 12. 12. 2018 23:59. Přihlašování probíhá od 29.10. do 12.11.2018 23:59 na internetové stránce https://www.tummytox.cz/28denni-vyzva.

2. Definice pojmů

2.1   Účast na výzvě

Účastníci výzvy, ve které organizátor shromažďuje a zpracovává údaje o hubnutí, mohou být fyzické osoby s trvalým pobytem V České republice, kteří se chtějí účastnit výzvy, souhlasí s Všeobecnými podmínkami a pravidly účasti a kompletně vyplní zveřejněný formulář.

Fyzické osoby se stálým bydlištěm v České republice, mladší 18 let, se mohou účastnit výzvy pouze s písemným souhlasem jejich rodičů nebo zákonných zástupců.

Výzvy se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a jejich nejbližší rodinní příslušníci, uživatele rodinných bonusů zaměstnanců v SENSILAB, d. o. o. a další osoby podílející se na organizaci této soutěže.

2.2   Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice, která zadá požadované údaje na internetové stránce https://www.tummytox.cz/28denni-vyzva. a souhlasí s Všeobecnými podmínkami a pravidly účasti v soutěži a na konci výzvy uvedeného v bodě 1. pošle svou fotografii celého těla s kartou s nápisem »BEFORE« (Před), která vznikla před začátkem hubnutí podle pravidel výzvy, a druhou svou fotografii s kartou s nápisem AFTER (Po), jež ukazuje stav na konci hubnutí. Posílání fotografií "BEFORE" (Před) a "AFTER" (Po) je možné do 12. prosince 2018 do 23:59. Fotografie mohou být ve formátu jpg. nebo png., každá v maximální velikosti 2 MB. Pravidla pro pořizování fotografií jsou následující:

  • Vytiskněte kartu a podržte ji tak, aby byla na fotografii viditelná.
  • Pořiďte fotografii celého těla v těsném oblečení.
  • Fotografie „po" by měly být pořízeny ve stejném oblečení jako fotografie „před".
  • Fotografujte se v dobře osvětleném pokoji.
  • Proveďte jednu přední a jednu boční fotografii.

Fyzické osoby mladší 18 let se mohou účastnit soutěže pouze s písemným souhlasem jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Tento souhlas rodiče nebo zákonní zástupci před zahájením účasti neplnoletého v soutěži pošlou na e-mailovou adresu: info@tummytox.cz

Každý účastník se může soutěže účastnit jen jednou. Po přihlášení obdrží účastník na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl při přihlášení, potvrzení o úspěšném přihlášení. 

Výzvy a soutěže o peněžitou výhru se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a jejich nejbližší rodinní příslušníci, uživatele rodinných bonusů zaměstnanců v SENSILAB, d. o. o. a další osoby podílející se na organizaci této soutěže.

Organizátor soutěže nebude brát v úvahu neúplné přihlášky.

Všichni, kteří splní výše uvedené podmínky, se zúčastní soutěže o peněžitou výhru ve výši 25000 Kč.

3. Použití a publikování osobních fotografií a osobních příběhů účastníků

Obrazový materiál a osobní příběhy, který Sensilab obdrží od účastníků, může Sensilab použít na svých internetových stránkách www.tummytox.cz a na ostatních komunikačních kanálech společnosti Sensilab.

Účastní v soutěži účastníci souhlasí, že jejich jméno, příjmení, místo, e-mailová adresa, daňové číslo v případě, že jsou odměněny, a další údaje (dále také údaje), které účastníci soutěže o ceny uvedou v přihlášce, budou předány organizátoru a souhlasí také se zveřejněním svých údajů na webových stránkách pořadatele.

Pořadatel si vyhrazuje právo, aby fotografie, které jsou urážlivé, diskriminační, škodlivé, obscénní, hanlivé, nepřátelské, vyhrožující, vulgární nebo podněcující k nenávisti, násilí, šíření a projevům rasové, etnické, náboženské nebo sexuální intolerance, symbolizující totalitní režimy nebo jinak  rozrušující/ nebo podle uvážení organizátora nevhodného k publikaci, budou ze serveru smazány. Organizátoři takové fotografie nezveřejní.

Fotografie vyjadřují názory účastníků výzvy a ceny, nikoliv organizátora Sensilab.

4. Výběr výherců

Ze všech zaregistrovaných účastníků, kteří se zúčastnili soutěže o ceny za podmínek stanovených v bodě 2.2, společnost Sensilab d.o.o. ve složení tříčlenné komise zástupců společnosti Sensilab, která se bude konat dne 13. prosince 2018 v prostorách společnosti v Lublani, vylosuje výherce nebo výherkyni výhry  (dále pro obě pohlaví: výherce). Aby došlo k výběru výherce, musí se soutěže účastnit minimálně 50 účastníků.

Výherce bude oznámen nejpozději do 17.prosince 2018 na internetové straně https://www.tummytox.cz/28denni-vyzva.

Výherce bude o výhře a  způsob převzetí výhry informován e-mailem , který uvedl při registraci do soutěže nejpozději do osmi dnů po výběru. V případě, že neodpoví v tomto období, ztratí právo na výhru. Pokud první vybraný výherce nepřevezme výhru, do 8 dnů po uplynutí lhůty pro přijetí výhry se komise znovu sejde a opakuje výběr výherce s ustanoveními uvedenými v bodě 4. Toto se může opakovat, dokud není výhra udělena výherci, který včas převezme výhru.

5. Výherní fond

Cenu 25000 Kč věnuje společnost Sensilab d. o. o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Vzhledem k tomu, že hodnota této výhry přesahuje 42,00 EUR, daň z příjmu fyzických osob platí výherce.

6. Povinnosti osob přihlášených do soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit cenu účastníkovi, pokud:

  • existuje pochybnost o totožnosti údajů a spravedlivé účasti,
  • organizátor zjistí, že účastník porušil Všeobecné podmínky a pravidla účasti,
  • pokud vítěz neposkytne správné osobní údaje a / nebo jej není možné informovat o výsledku.

Účastníci, kteří nebudou splňovat podmínky, budou odstraněni z výběru výherce.

7. Soukromí a ochrana osobních dat

Každý účastník umožňuje organizátorovi spravovat, udržovat, integrovat a zpracovávat sbírku shromažďovaných osobních údajů zúčastněných a registrovaných uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (Úřední věstník Republiky Slovinsko č. 94/07). Organizátor zajišťuje ochranu osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy.

Pořadatel může zpracovávat shromážděná osobní data za účelem informování o bezplatných výzvách, odběru vzorků, průzkumu a zpracování statistických údajů za účelem identifikace využívání služeb, přizpůsobení nabídky a segmentace, průzkum trhu, informování o nabídce, novinkách, výhodách a dalších marketingových cílech. Pořadatel se zavazuje, že nebude předávat údaje třetím osobám.

8. Stížnosti a reklamace

Všechny stížnosti a reklamace vyřeší pořadatel. Stížnosti a reklamace lze zaslat e-mailem na adresu info@tummytox.cz. V případě opodstatněných stížností se pořadatel zavazuje je řešit v zákonem stanovené lhůtě a informuje o tom účastníka.

Všechny spory řeší příslušný soud v Lublani ve Slovinsku.

9. Změny v soutěži

Pořadatel výběru může kdykoli měnit osnovu, stejně jako pravidla a podmínky soutěže, pokud to vyžadují příčiny technické nebo komerční povahy, nebo důvody, které jsou na straně veřejnosti.

Pořadatel informuje účastníky jakýmkoli vhodným způsobem a na vhodném místě o jakékoli změně nebo doplnění těchto pravidel. V případě změny pravidel mohou účastníci dobrovolně odstoupit od účasti v soutěži tím, že přestanou plnit podmínky pro účast ve výherní hře.

10. Závěrečná ustanovení

Pořadatel soutěže neodpovídá za škody způsobené technickými problémy provozovatele sítě nebo kvůli chybám v připojení k internetu nebo kvůli technickým problémům, ke kterým může dojít v důsledku chyb při provádění výběru výherce.

Podporu a pomoc za všech okolností účastníkům soutěže poskytujeme na e-mailové adrese: info@tummytox.cz.

Všechny otázky, které mohou vzniknout v souvislosti s výběrem a nejsou pokryta těmito pravidly, zodpoví komise pořadatele.

Rozhodnutí komise o všech otázkách souvisejících s tímto výběrem a s ním souvisejícími pravidly je konečné, vztahuje se na všechny účastníky a nelze jej odvolat.

Pravidla výběru jsou k dispozici po celou dobu trvání hry na stránce https://www.tummytox.cz/28denni-vyzva

V Lublani, 26. října 2018